Terms & Conditions

/
/
Terms & Conditions

This information is only available in Norwegian. Please contact us for information in English.

 

Kjøp- og leveransevilkår

Følgene vilkår gjelder alle bestillinger som gjøres av kunden (heretter kalt ”du”) hos Søran AS (org.nr. 817 967 272), heretter kalt ”Søran AS”, ”oss” eller ”vi”, på Søran ASs websider, via e-post, telefon eller via bestillingskjemaet i katalog (felles kalt ”Websiden”).

Levereringstider

Søran AS lagerfører de fleste av produktene som vises på Websiden. Varer som finnes på lager leveres normalt innen de antall arbeidsdager som angis på Websiden. Om leveringstiden skulle avvike fra dette vil Søran AS gi beskjed, forutsatt at du har oppgitt korrekt e-postadresse. Ved forsinkelse har du rett til å heve kjøpet uten ekstra kostnader. Søran AS har rett til å holde en ordre tilbake/ ikke levere varen.

Priser

Priser som er angitt på Websiden blir oppgitt eksklusive mva. eller inklusive mva. avhengig av hva brukeren av handelssystemet har gjort for valg i handlevognen på Websiden. Uansett hvordan prisene vises på Websiden, summeres alltid prisene i kassen med mva. og eventuell fraktkostnad.

Bestilling

Hos Søran AS kan du bestille produkterne via vår Webside, e-post info@soran.no eller via kundeservice på 67 06 40 60. En bestilling er ikke bekreftet før du mottar informasjon fra Søran AS med ordrebekreftelse.

Betaling

På Websiden tilbyr vi per nå kun betaling med faktura ved henting av varen. Minderårige (under 18 år) får ikke gjennomføre kjøp uten samtykke fra foresatte.

Frakt

Per nå hentes alle varer ved Søran AS lager, eller leveres på dør etter avtale.

Transportskade

Vi tar ansvar for varer som skades eller kommer bort før varer leveres til deg. Om varen kommer bort eller at du ved mottak oppdager at forsendelsen er transportskadet, skal du melde dette til oss på telefon 67 06 40 60. Pakker som skades eller blir borte bort ved en returforsendelse tar Søran AS ikke ansvar for.

Uhentet pakke

Dersom vi avtaler å sende en ordre til deg med bud eller Bring, og pakken ikke hentes innen angitt tidsfrist, forbeholder vi oss retten til å debitere kunden for vår fraktkostad, Samt returfrakt til Søran AS og administrationsavgift. Dette gjelder selv om Søran AS har sendt produktet til kunden «fraktfritt».

Angrerett

Du har rett til å trekke deg fra denne avtalen uten å oppgi grunn innen 14 dager. Angerfristen løper ut 14 dager etter den da du, eller en tredjepart på dine vegne, tar imot varen.

Hvis du vil benytte deg av angreretten skal du sende oss en klart og tydelig beskjed om at du angrer ditt kjøp (til eksempel et brev sendt per post eller e-post). Det skal tydelig framgå hvem som er avsender og at det gjelder angrerett. Send beskjeden til vår post@soran.no

For at du skal rekke å utøve din angrerett i tide holder det at du sender oss din beskjed om at du tenker utøve angreretten innen angrefristen har gått ut.

Hvis du angrer på ditt kjøp og bruker din angrerett kommer vi å betale tilbake alle betalinger vi har fått fra deg, eksklusive leveringskostnader som du som kunde må bære selv. Tilbakebetaling foretas helst med samme betalingsmåte som du brukte ved bestilling (eller, om betaling ennå ikke har blitt utført for de aktuelle varene, se til at fakturaen krediteres snarest mulig, men senest innen 14 dager etter at vi har fått din beskjed om at du angrer kjøpet. Forutsetningen er at vi har fått tilbake varene eller bevis på at du har sendt tillbake varene.

Du skal sende varen til oss uten unødig forsinkelse, senest 14 dager etter at du medelte oss om din beslutning om å fratrede avtalen.

Du er ansvarlig for varenes minkende verdi som følge av annen håndtering enn hva som er nødvendig for å bestemme varenes art, egenskaper og funksjon.

Retur

Ved retur kontakt Søran ASs for returfraktseddel og nærmere informasjon.

Garanti vilkår

Søran AS har kun ansvar under garantien for at varen fungerer og beholder kvaliteten i en viss tid. De fleste produkter i vårt sortiment omfattes av 1 til 2 års garanti, men også lengre garantitider kan gjelde visse produkter. Informasjon om garantitiden angis ved de respektive produkter. Hvis ingen informasjon om garantitid oppgis på produktet, gjelder 1 år. Om varen under garantitiden forringes på en måte som omfattes av garantien, betraktes det som en mangel. Du har da rett til å kreve at varen repareres, men også bytte kan komme til å skje om kostnaden for reparasjon blir urimelig høy.

Feil som kommer av følgende årsaker omfattes ikke av garantien: – en ulykkeshendelse etter at du har fått varen, – forsømmelse, – unormal bruk/håndtering – om du ikke følger bruk- og serviceanvisninger

Om en skade oppstår, kontakt oss på 67 06 40 60, så hjelper vi deg med returnering av varene. Når du kontakter oss må du oppgi ditt ordrenummer.

Reklamasjon ved forbrukerkjøp

Når du handler som privatperson gjelder alltid forbrukerkjøpsloven, som gir deg 2 års reklamasjonsrett. Hvis varen ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere 5 år, Se Fkjl. § 27. Ved en reklamasjon er det du som forbruker som skal påvise og gjøre det sannsynlig at feilen har funnets i produktet fra starten. Om det mot formodning oppstår en feil i ditt produkt hjelper vi deg med å få dette ordnet. Mer om forbrukerkjøpsloven kan du lese på www.lovdata.no.

Om en skade oppstår, kontakt alltid Kundeservice på post@soran.no, så hjelper vi deg med returnering av varene. Når du kontakter oss må du oppgi ditt ordrenummer. Søran AS betaler returfrakten, kontakt derfor Kundeservice på 67 06 40 60 og be om en forskuddsbetalt returfraktseddel.

Reklamasjon ved bedriftkjøp

Når du handler som bedrift, eller bruker et bedriftsnavn på kvitteringen, gjelder kjøpsloven. Som bedrift har kjøperen 2 års reklamasjonsrett. Ved en reklamasjon er det du som kjøper som skal påvise og gjøre det sannsynlig at feilen har eksistert i produktet fra starten.

Om en skade oppstår, kontakt oss på 67 06 40 60, så hjelper vi deg med returnering av varene. Når du kontakter oss må du oppgi ditt ordrenummer. Søran AS betaler returfrakten, kontakt derfor Kundeservice på 67 06 40 60 og be om en forskuddsbetalt returfraktseddel.

Tilbakebetaling av forhåndsbetalte beløp, inkl. frakt, ved reklamasjon, og ved heving av kjøp pga forsinket levering vil skje innen 14 dager.

Ved uteblitt betaling

Om en faktura ikke betales i tide, sender vi ut en påminnelse til bestillerens e-postadresse. Purregebyr på 50 kroner samt forsinkelsrente på 8,75 % tilkommer fra forfallsdato. Om ikke betaling har kommet inn innen 14-dager etter det at vi sendt ut påminnelsen vil saken bli sendt til inkasso. En forsinkelseserstatning på 670 kroner sendes ut i forbindelse med at saken gis videre til Inkasso. Alle varer forblir Søran AS sin eiendom inntil full betaling er gjort.

Personopplysninger

Alle personopplysninger som du gir til Søran AS håndteres med største respekt for din integritet. Vi skal følge alle gjeldene lover og regler for beskyttelse av personopplysningsdata. Gjennom å godkjenne disse vilkår i forbindelse med kjøp eller overlatelse av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i overenstemmelse med nedstående.

Vår måte å samle og lagre informasjon følger av Personopplysningsloven, LOV-2000-04-14-31. Søran AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Opplysningene behandles av Søran ASs administrasjon for at Søran AS skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven. Vi benytter cookies når vi behandler de personopplysninger som du gir til oss eller som vi samler inn på Websiden. Opplysningene brukes kun med det formål å administrere dine kjøp og oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som kunde.

Dine personopplysninger lagres så lenge du er registrert som kunde hos Søran AS. Du kan når som helst avregistrere deg som kunde.

Du har i henhold til personopplysningsloven rett til én gang per kalenderår kostnadsfritt å få beskjed om hvilke personopplysninger som behandles om deg, uansett hvordan disse samlet inn. Om du vil ha slik informasjon må du sende inn en skriftlig forespørsel til oss. Forespørselen skal i henhold til personopplysningsloven sendes inn underskrevet av deg per post og kan ikke sendes per e-post.

Om dine personopplysninger behandles i strid med personopplysningsloven har du rett til å be om at personopplysningene rettes, blokkeres eller slettes.

Du har rett til når som helst tilbakekalle et levert samtykke om behandling av personopplysninger. En slik tilbakekallelse kan gjøres ved å kontakte vår Kundeservice på 67 06 40 60.

Som kunde hos oss kan du få e-post vedrørende din ordre eller betaling samt informasjon, nyhetsbrev eller tilbud vedrørende vår kunderelasjon. E-postutsendelse fra tredjepart eller vedrørende varer eller tjenester som ikke er direkte relatert til vår virksomhet, forekommer ikke. Ved automatisk utsendelse kan du som kunde enkelt avregistrere deg via en link i e-postmeldingen.

Tvist

Ved tvist der kjøperen er privatperson har vi som policy å alltid følge Forbrukerrådet retningslinjer. Tvist mellom to eller flere bedrifter avgjøres i norsk domstol.

Force Majeure

Butikken er fritatt fra følgene ved svikt til å oppfylle visse forpliktelser i denne avtalen hvis en slik svikt skyldes frigjørende omstendigheter som beskrevet nedenfor, og det faktum vanskeliggjør, forhindrer eller forsinker oppfyllelse. Som befriende omstendigheter skal anses være bl.a. statlige tiltak eller forsømmelse, nylig tilkommen eller endret lovgivning, konflikt på arbeidsmarkedet, blokkade, streik, terror, brann eller oversvømmelse, sabotasje eller ulykke av større omfattelse. I force majeure inngår også myndigheters besluttning som påvirker markedet og produkter negativt, f.eks. restriksjoner, advarsler, salgsforbud etc.

Øvrig

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil, feilaktig publiserte priser, spesifikasjoner og tekniske data. Ved spørsmål, er du mer enn velkommen til å kontakte Kundeservice.

/
/
Terms & Conditions