Personvern

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Søran AS («Selskapet»), organisasjonsnummer 817 967 272 («vi», «oss» og «vår»), er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Når du kontakter Søran AS, kan du gi oss tilgang til personopplysninger, for eksempel navn og kontaktdetaljer (som e-post, adresse, telefonnummer). Vi kan også innhente personopplysninger om deg fra andre kilder.

Formål og rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger og varighet. Det er ikke et lovbestemt eller kontraktsmessig krav å gi oss tilgang til dine personopplysninger. Du er heller ikke på noen annen måte forpliktet til å gi oss tilgang til dine personopplysninger. Det kan imidlertid påvirke våre muligheter til å administrere kontraktsforholdet med deg dersom du ikke gir oss tilgang til dine personopplysninger.

Kunde

Når du kontakter oss som en kunde, og når du bruker våre tjenester og kjøper våre produkter, vil vi behandle dine personopplysninger med det formål å tilby tjenestene og produktene som angitt i avtalen. Denne behandlingen utføres slik at vi kan oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg.

Dersom du har gitt oss ditt samtykke, vil vi behandle dine personopplysninger med det formål å utføre direkte markedsføring. Denne behandlingen kan omfatte utsending av nyhetsbrev, informasjon om våre produkter og annen direkte markedsføring.

I relevante tilfeller hvor vi behandler personopplysninger om deg som kunde, f.eks. for fakturering eller betaling av våre tjenester eller produkter, utføres dette på grunnlag av rettslige forpliktelser i henhold til regnskaps- og bokføringsloven.

Vi behandler kun ditt personnummer når det er nødvendig for behandlingens formål eller for å bekrefte identitet, f.eks. hvis du er eneste med signaturrett, når det er nødvendig å behandle ditt personnummer for faktureringsformål.

Bruk av Informasjonskapsler (Cookies)

Du kan lese mer om vårt bruk av informasjonskapsler her: https://www.soran.no/informasjonskapsler

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil bli delt med aktører som behandler dine personopplysninger på vegne ass oss, f.eks. databehandlere. Våre databehandlere er for eksempel våre IT- og systemleverandører.

Vi overfører også dine personopplysninger til andre mottakere enn databehandlere, for eksempel offentlige myndigheter og inkassoselskaper. Disse mottakerne er uavhengige databehandlere ved behandlingen av personopplysninger.

Overføring av personopplysninger til tredjeland eller internasjonale organisasjoner

Vi og våre underleverandører og samarbeidspartnere behandler som hovedregel dine personopplysninger kun innenfor EU/EØS. I de tilfeller personopplysninger blir behandlet utenfor EU/EØS, foreligger enten en beslutning fra EU-kommisjonen om at det relevante tredjelandet sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller passende garantier, f.eks. EUs modellavtaler, bindende selskapsregler eller Privacy Shield-sertifisering, for å sikre at dine rettigheter er beskyttet. Hvis du ønsker å motta en kopi av de garantier som er tatt av oss eller opplysninger om hvor disse er gjort tilgjengelig, kan du få tak i det ved å kontakte oss.

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Vi, og i relevante tilfeller tredjeparter, har tatt flere sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene som behandles. Vi har brannmurer og antivirusprogramvare for å beskytte og forhindre uautorisert tilgang til våre nettverk og systemer. Våre ansatte er underlagt strenge instruksjoner for å kunne behandle alle personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Bare et begrenset antall ansatte har tilgang til anlegg og systemer der personopplysninger blir lagret, og passord og brukernavn kreves for å få tilgang til disse systemene.

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger?

Vi behandler aldri dine personopplysninger i lengre tid enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lover, regelverk, rettspraksis eller myndighetsvedtak. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle avtalen med deg, behandles normalt i den perioden det er nødvendig for oss å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg. For å overholde juridiske forpliktelser, fordi du har gitt ditt samtykke eller fordi vi har rett til å gjøre det på grunnlag av en legitim interesse, kan vi beholde dine personlige opplysninger i en lengre periode i samsvar med det som er angitt nedenfor.

Dine personopplysninger som behandles på grunnlag av samtykke, blir behandlet til du trekker tilbake samtykket ditt.

Dine personopplysninger som behandles på grunnlag av en legitim interesse med det formål å utføre direkte markedsføring mot deg, behandles i samsvar med gjeldende nasjonal lovgivning og rettspraksis.

Eventuelle opplysninger angående betaling hvor behandling er pålagt i henhold til bokføringsloven, behandles som fastsatt av loven i fem (5) til ti (10) år. Vi behandler informasjon om kjøp i samsvar med gjeldende lovgivning for kjøp av varer og tjenester og forbrukerbeskyttelse.

Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende databeskyttelseslovgivning har du rett til å få tilgang til de personopplysninger vi behandler om deg, og har rett til å be om retting av dine personopplysninger.

Under visse omstendigheter har du rett til å be om sletting eller begrensning av dine personopplysninger eller å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger. Videre har du, under visse omstendigheter, rett til å motta personopplysninger om deg i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og har rett til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.

Du har når som helst rett til å helt eller delvis trekke tilbake et avgitt samtykke om behandling av personopplysninger. Med virkning fra tidspunktet for tilbaketrekningen. Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføring.

Hvis du har klager angående behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å sende inn en klage til Datatilsynet eller annen kompetent tilsynsmyndighet som overvåker behandling av personopplysninger.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å benytte dine rettigheter i samsvar med det som er nevnt ovenfor eller på annen måte ønsker å kontakte oss om vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post til post@soran.no

Personvern