Ventilasjon

Ventilasjon

Søran AS dekker ditt behov for ventilasjon i både nye og eksisterende bygg. Vi leverer og monterer energieffektive balanserte ventilasjonsanlegg. Vi tilbyr både ventilasjonssystemer, ventilasjonsaggregater, kanalsystemer og luftfordelingskomponenter.

ULIKE TYPER VENTILERING

  • Boligventilasjon
  • Normalventilasjon
  • Resirkulasjon
  • Balansert ventilasjon
  • Sentralventilasjon
  • Fellesavtrekk
  • Ekstern motor

BOLIGVENTILASJON – VET DU HVILKEN TYPE VENTILASJON DIN BOLIG HAR?

Naturlig ventilasjon var vanlig både i eneboliger og blokker i tidligere tider. Utluftingen skjer da kun på naturlig vis ved at varmluft er lettere enn kaldluft og dermed stiger opp gjennom luftkanalene. Tilluften kommer inn gjennom dårlig isolerte dører, vinduer eller ventiler.

Mekanisk ventilasjon betyr at det befinner seg en motor et sted i boligen som skyver/trekker luft ut av kjøkkenet (og eventuelt andre rom). Innenfor denne typen eksisterer flere varianter. Vi tar først for oss de ulike typer mekanisk ventilasjon for eneboliger.

Normalventilasjon

Motoren sitter i hetten over stekeovnen på kjøkkenet. Den mest vanlige løsningen i norske hjem. Tilluften kommer inn gjennom dører, vinduer eller ventiler. Alle Røroshetter er tilpasset dette.

RESIRKULASJON

Luften renses gjennom et kullfilter og bringes tilbake til kjøkkenet. Dette er vanlig der luftstrømmen ikke kan ledes ut i friluft. Kullfilteret må skiftes eller rengjøres regelmessig. Hver 6. måned bør være tilstrekkelig. De fleste Røroshetter er tilpasset dette.

BALANSERT VENTILASJON

En motor suger «gammel» luft ut og tilfører ny, frisk luft utenfra. I kombinasjon med en varmegjenvinner (varmeveksler) benyttes varme fra inneluften til å varme opp den nye, friske luften som skal ledes tilbake.

SENTRALVENTILASJON – ENEBOLIG

Motoren er en selvstendig enhet som kan være plassert i et skap (skapvifte), inne i en Røroshette, på loftet (loftsvifte) eller på taket (takvifte).

SENTRALVENTILASJON – FLERFAMILIEBOLIGER

Hver leilighet kan regulere sin egen motor fra hetten på kjøkkenet. Ventilasjonskanal fra bad/våtrom kan også være tilknyttet.

FELLESAVTREKK

En kraftig motor suger luft ut samtidig fra alle leilighetene i bygget. Hver enkelt bruker kan enkelt regulere sitt eget avtrekk ved å åpne eller lukke et spjeld i hetten på kjøkkenet.

EKSTERN MOTOR

Ekstern motor anbefales ved ekstra lange kanaltrekk. En slik ekstern motor besørger kun avtrekk fra stekeovnen på kjøkkenet, og må ikke forveksles med «Sentralventilasjon» som sørger for avtrekk fra flere rom. Man kan redusere viftestøy på kjøkkenet ved å plassere motoren på loft eller tak.

Ventilasjon
Send en forspørsel eller ring 67 06 40 60