Produksjon

/
Produksjon

PRODUKSJON AV BESLAG

Vi produserer alle typer beslag til tak og fasade, som for eksempel bordtakbeslag, gavl- og gesimsbeslag, skottrenner, vindusbeslag, vindskibeslag mm. Beslagene kan leveres i et variert utvalg materialer, som plastbelagte stålplater, lakkert stålplate, aluminium, sink eller kobber.

Vi spesialproduserer også firkantkanaler, lydfeller, overganger og andre ventilasjonsdeler.

VINDUSBESLAG

Vindusbrett er horisontale beslag som ligger over og under vinduene og skal normalt ha oppbrett på sidene. Vindusbrettene har forskjellige profiler, og må tilpasses hvert enkelt vindu. Vindusbrettet har et fall utover som normalt bør være på ca. 15 grader.  Dette kan variere litt med bredde på vindusbrettet og om veggen er værutsatt. Om vindusbrettet har dårlig fall er det særdeles viktig at oppkant under vindu og oppkant på sidene møter hverandre og danner et tett hjørne.

Ved teglvegg kan vi enten tildekke oppkantene på sidene med et beslag som føres inn mellom teglsteinene, eller avslutte den utstikkende delen av vindusbrettet nær fasaden med en endebunn eller gjæring. Sistnevnte gjelder som oftest murfasader. Ligger vindusbrettene inntrukket på en mur kaller vi de for sålbenker.

/
Produksjon
Send en forspørsel eller ring 67 06 40 60