Bestill service

Filterskift

 • Filterskift + enkel service (2.625kr)
 • Filter type _____________ (ca.  625-2500kr inkl.mva, avhengig av type aggregat.)
 • Transport servicebil Oslo/Viken ( 850kr inkl. mva)

Tilbudet inkluderer:

 • Fysisk oppmøte inntil 1 time innenfor booket tid.
 • Enkel service + visuellkontroll av anlegg.
 • Eventuell diagnostisering av feil på anlegg.
 • Levering og montasje av nytt filter.
 • Demontering og avfallshåndtering av gammelt filter.

Forbehold:

 • Avbestilling / endring i bestilling må skje senest 24t før oppstart.
 • Ved avbestilling / endring etter dette faktureres oppdraget i sin helhet.
 • Kunde plikter å være hjemme i oppmøte perioden.
 • Kunde plikter å sørge for enkel tilkomst til aggregat.
 • Kunde plikter at området rundt aggregat er rydding og tilgjengelig.
 • Tilbudet inkluderer ikke deler eller utskiftning av komponenter utover filter.
 • Tilbudet inkluderer ikke utbedring av feil på anlegget.

Se hvor serienummer står på aggregatet.

Service av ventilasjonsanlegg

 • Ventilasjons service 3 timer (3.500 kr inkl.mva)
 • Transport servicebil Oslo/Viken (850 kr inkl. mva)

Tilbudet inkluderer:

 • Fysisk oppmøte ved agg / henting av deler inntil 3 timer.
 • Diagnostisering av feil på anlegg.
 • Montasje av deler og komponenter innenfor booket tidspunkt.
 • Innkjøp og transport kostnader ved eventuelle defekte komponenter / deler kommer i tillegg på fakturaen.

Forbehold:

 • Avbestilling / endring i bestilling må skje senest 24t før oppstart.
 • Ved avbestilling / endring etter dette faktureres oppdraget i sin helhet.
 • Kunde plikter å være hjemme i oppmøte perioden.
 • Kunde plikter å sørge for enkel tilkomst til aggregat.
 • Kunde plikter at området rundt aggregat er rydding og tilgjengelig.
 • Tilbudet inkluderer ikke innkjøp av deler eller komponenter. 
 • Det faktureres ikke ekstra tid dersom oppdraget er ferdig innenfor booket tidspunkt.

Se hvor serienummer står på aggregatet.

Her finner du serienummeret på ditt aggregat.